kizilay_banner_728X090

Çalışan kadınların %53,9’u ücretli ve maaşlı olarak çalışıyor

Çalışan kadınların %53,9’u ücretli ve maaşlı olarak çalışıyor
TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2014 verilerine göre Çalışan kadınların %53,9’u ücretli ve maaşlı olarak çalışıyor22.03.2016 15:58
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2014 yılı sonuçlarına göre; Türkiye’de çalışan fertlerin %30’unu kadınlar oluşturdu.

Çalışan kadınların %53,9’u ücretli ve maaşlı olarak çalışırken, %29,2’si ücretsiz aile işçisi olarak, %9,8’i kendi hesabına, %6’sı yevmiyeli, %1,1’i ise işverenlerden oluşmaktadır.

Kadınlar en yüksek ücret gelirini hizmet sektöründe elde etti

Araştırma sonuçlarına göre, çalışan kadınların 2014 yılında elde ettiği aylık ortalama ücret geliri 1 654 TL oldu.

Sektörler itibarıyla bakıldığında; kadınlar en yüksek aylık ortalama ücreti 1 723 TL ile hizmet, en düşük aylık ortalama ücreti ise 1 297 TL ile tarım sektöründe elde etti. Kadınların sanayi sektöründe elde ettiği ortalama ücret geliri 1 404 TL, inşaat sektöründen elde ettiği ortalama ücret geliri ise 1 353 TL oldu.

Eğitim düzeyi kadınların ücret gelirinde önemli bir faktör

Eğitim ile ücret geliri arasında önemli bir ilişki söz konusudur. Eğitim düzeyi arttıkça ücret gelirinde gözlenen artış özellikle yükseköğretim düzeyinde dikkat çekecek boyutlardadır.

2014 yılında çalışan kadınların aylık ortalama ücret geliri lise düzeyine kadar 1 000 TL’nin altında iken lise mezunlarında 1 54 TL, yükseköğretim mezunu kadınlarda ise 2 19 TL oldu.

Meslek grupları itibarıyla, kadınlardan en yüksek aylık ortalama ücret gelirini 3 484 TL ile yöneticiler elde ederken, ikinci sırada 2 529 TL ile profesyonel meslek mensupları elde etti. En düşük ortalama aylık ücret geliri ise 973 TL ile hizmet ve satış elemanları ve 1 047 TL ile nitelik gerektirmeyen işlerde çalışan kadınlarda oldu.


Etiketler: Çalışan kadınların %53 -9’u ücretli ve maaşlı olarak çalışıyor

Diğer YAŞAM haberleri

  • PAYLAŞ

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir