kizilay_banner_728X090

Hanehalklarının yarısı çocuklu ailelerden oluşuyor

Hanehalklarının yarısı çocuklu ailelerden oluşuyor
Hanehalkı Tüketim Harcaması,2014 verilerine göre Hanehalklarının yarısı çocuklu ailelerden oluşuyor19.04.2016 15:11
Hanehalkı Bütçe Anketi 2014 yılı sonuçlarına göre; hanehalklarının %48,4’ünü çocuklu çiftler oluştururken, %15,6’sını çocuksuz çiftler, %15,4’ünü ataerkil veya geniş aileler, %13,5’ini ise tek kişilik haneler oluşturdu.

Hanehalklarının geri kalan bölümü ise %5,7 ile tek yetişkinli hanelerden, %1,4 ile birarada yaşayan kişilerden oluştu.

Çocuklu ailelerde ulaştırma ve eğitimin payı daha yüksek

Toplam tüketim harcamalarının %53,8’ini çocuklu ailelerin tüketim harcamaları oluşturken, bu hanelerde harcamaların %23,1’i konut ve kira, %19,6’sı ulaştırma, 18,9’u ise gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşti. Çocuklu ailelerin harcama yapısı, özellikle ulaştırma ve eğitimin payının daha yüksek, gıda ve alkolsüz içecekler ile konut ve kiraya ayrılan payın daha düşük olması bakımından genel tüketim yapısından farklılıklar gösterdi.

Çiftlerin çalışma durumu harcama yapısını etkiliyor

Araştırma sonuçları, çocuklu ailelerde çiftlerin çalışma durumunun harcama yapısı üzerinde etkili olduğunu gösterdi.

Hanedeki çalışan ebeveyn sayısının artması ile birlikte eğitim, eğlence ve kültür ile lokanta ve oteller grubundaki harcamaların payı artarken, gıda ve alkolsüz içecekler ile konut ve kira gibi zorunlu harcamaların payı azaldı.

Çiftlerden yalnızca birinin çalıştığı çocuklu ailelerde bütçenin %23,9’u konut ve kiraya, %19,9’u ulaştırmaya, %19,4’ü gıda ve alkolsüz içeceklere ayrılırken, çiftlerden her ikisinin çalıştığı ailelerde ise bu oranlar sırasıyla, %20,9, %20,4 ve %17,4 oldu.

Çiftlerden yalnızca birinin çalıştığı çocuklu ailelerde, aile bütçesinin %3’ü eğitime, %2,7’si eğlence ve kültür harcamalarına, %5,7’si lokanta ve otel harcamalarına ayrılırken, çiftlerden her ikisinin de çalıştığı çocuklu ailelerde bu oranlar sırasıyla %4,3, %3,6 ve %7,1’e yükseldi.


Etiketler: Hanehalklarının yarısı çocuklu ailelerden oluşuyor

Diğer YAŞAM haberleri

  • PAYLAŞ

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir