kizilay_banner_728X090

Ülkemizde 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı %8,2'dir

Ülkemizde 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı %8,2'dir
Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2015 verilerine göre Ülkemizde 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı %8,2'dir25.03.2016 18:39
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2015 yılı sonuçlarına göre, ülkemizde yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı %8,2’dir. Yaşlı nüfusun %43,8’ini erkekler, %56,2’sini ise kadınlar oluşturmaktadır.

Yaşlı erkeklerde resmi olarak evli olanların oranı kadınlardan yüksek

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)'nde yer alan resmi medeni durum bilgisine göre, yaşlı nüfus içinde evli olanların oranı %61'dir. Yaşlı erkeklerde evli olanların oranı %83,2 iken yaşlı kadınlarda bu oran %43,8'dir.

Yaşlı kadınlarda eşi ölenlerin oranı erkeklerden fazla

Yaşlı nüfusta eşi ölenlerin oranı %34'tür. Yaşlı kadınlarda eşi ölenlerin oranı %50,5 iken yaşlı erkeklerde bu oran %12,9'dur.

Eşi ölen yaşlı nüfusun, yaş grubu ve cinsiyet dağılımı incelendiğinde; eşi ölmüş nüfus oranı yaş grubu arttıkça artmaktadır. Ayrıca, tüm yaş gruplarında, eşi ölmüş kadın nüfus oranının eşi ölmüş erkek nüfus oranından fazla olduğu görülmektedir.

Eşi ölmüş yaşlı nüfusun cinsiyet ve yaş grubuna göre dağılımı, 2015

Genellikle kadınlarda ilk evlenme yaşının erkeklerden daha düşük olmasından dolayı eşlerini kaybetme olasılıklarının daha yüksek olması, beklenen yaşam süresinin kadınlarda daha uzun olması ve kadınların ileri yaşta eşlerini kaybettikten sonra tekrar evlenme olasılıklarının erkeklerden düşük olması bu farklılığın nedenleri arasında gösterilebilir.

Yaşlı kadınlarda hiç evlenmeyenlerin ve boşanmış olanların oranı erkeklerden fazla

Yaşlı nüfus içinde hiç evlenmeyenlerin oranı toplamda %1,9'dur. Bu oran yaşlı kadınlarda %2,6 iken, erkeklerde %1,2'dir. Boşanmış olan yaşlı nüfusun oranı ise toplamda %3, erkeklerde %2,8 ve kadınlarda da %3,1'dir.
Etiketler: Ülkemizde 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı %8 -2'dir

Diğer YAŞAM haberleri

  • PAYLAŞ

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir